Hoewel Photo Dynamische Therapie (PDT) al in 1903 als een anti microbiële behandeling werd ontdekt, is ze meestal gebruikt voor de behandeling van kanker en oogziekten. PDT ‘s aanvankelijke belofte voor een anti microbiële behandeling werd door een grote tegenslag getroffen met de ontdekking van antibiotica in de jaren rond 1940. Deze ontdekking betekende een revolutie in de behandeling van infectie ziekten die veroorzaakt werden door pathogene microben (waaronder bacteriën, schimmels, virussen en protozoa) waardoor vele anti microbiële geneesmiddelen sneller beschikbaar kwamen. diagram_Infections_PDT Bovenstaande afbeelding toont een overzicht van de menselijke infecties die klinisch zijn behandeld met PDT. Zoals u kunt zien, heeft anti microbiële PDT veel potentiële toepassingen. De laatste jaren heeft deze benadering een sterke comeback laten zien als mogelijke manier om antibiotica-resistente infecties te elimineren. Op dit moment zijn er geen gevallen bekend waarin bacteriën resistent zijn geworden tegen anti microbiële PDT ondanks vele pogingen om de resistentie in laboratoriumproeven op te wekken. 

Het idee om een ​​pil te gebruiken om de infectie te elimineren leek om praktische redenen veel eenvoudiger en veel aantrekkelijker dan die van een op licht gebaseerde therapie. In de jaren rond 1970 werden studies van anti microbiële PDT hervat en dit leek veelbelovend voor de behandeling van virale infecties. Toch is deze praktijk opgehouden toen een artikel in het prestigieuze New England Journal of Medicine beweerde dat de procedure grotendeels ineffectief was. Sommige artsen opperden ook de onjuiste bezorgdheid dat het gebruik van licht andere kankers zou kunnen veroorzaken. Dus, ondanks zijn ontdekking meer dan een eeuw geleden, is de vooruitgang op het gebied van anti microbiële PDT zeer geleidelijk geweest. Met de toenemende mate van resistentie op antibiotica over de hele wereld is er hernieuwde belangstelling voor de mogelijkheden van antimicrobiële PDT, ook bekend als Photodynamic  Inactivation (PDI). Het is duidelijk dat antibiotica en andere anti microbiële medicijnen een zeer beperkte toekomst hebben en dat redelijke alternatieven dringend nodig zijn. Advantages PDT Diagram Steun verder onderzoek door het kopen van The Medicine of Light  evenals ebooks uit de Photoimmune Discoveries eBook Series.

Bronnen

Yin R, Dai T, Avci P, Jorge AE, de Melo WC, et al. Light based anti-infectives: ultraviolet C irradiation, photodynamic therapy, blue light, and beyond. Curr Opin Pharmacol. 2013;13(5):731-62. Vatansever F, de Melo WC, Avci P, Vecchio D, Sadasivam M, et al. Antimicrobial strategies centered around reactive oxygen species–bactericidal antibiotics, photodynamic therapy, and beyond. FEMS Microbiol Rev. 2013;37(6):955-89. Sharma SK, Mroz P, Dai T, Huang YY, St Denis TG, Hamblin MR. Photodynamic Therapy for Cancer and for Infections: What Is the Difference? Isr J Chem. 2012;52(8-9):691-705. Huang YY, Tanaka M, Vecchio D, Garcia-Diaz M, Chang J, et al. Photodynamic therapy induces an immune response against a bacterial pathogen. Expert Rev Clin Immunol. 2012;8(5):479-94. Vera DM, Haynes MH, Ball AR, Dai T, Astrakas C, et al. Strategies to potentiate antimicrobial photoinactivation by overcoming resistant phenotypes. Photochem Photobiol. 2012;88(3):499-511 Kharkwal GB, Sharma SK, Huang YY, Dai T, Hamblin MR. Photodynamic therapy for infections: clinical applications. Lasers Surg Med. 2011;43(7):755-67. St Denis TG, Dai T, Izikson L, Astrakas C, Anderson RR, Hamblin MR, Tegos GP. All you need is light: antimicrobial photoinactivation as an evolving and emerging discovery strategy against infectious disease. Virulence. 2011;2(6):509-20. Dai T, Huang YY, Hamblin MR. Photodynamic therapy for localized infections–state of the art. Photodiagnosis Photodyn Ther. 2009;6(3-4):170-88. Maisch T. A new strategy to destroy antibiotic resistant microorganisms: antimicrobial photodynamic treatment. Mini Rev Med Chem. 2009;9(8):974-83.