Female brain x-ray anatomy
image-6750
Hersenkanker chirurgie leidt vaak tot schade aan de hersenen. Maar met behulp van een photosensitizer, een lichtgevoelige stof die zich concentreert in het kwaadaardig weefsel, kan de chirurg gemakkelijk tumoren uitsnijden zonder schade aan gezond hersenweefsel aan te richten en Photo Dynamic Therapy (PDT) kan worden gebruikt om kankercellen die overblijven, na de operatie uit te roeien. Als oncologen spreken over hersenkanker, verwijzen ze meestal naar gliomen, de meest voorkomende vorm van hersentumoren. Deze zijn goed voor ongeveer zes op de tien primair kwaadaardige hersentumoren, en ze hebben de neiging zeer agressief te zijn. Hersentumoren zijn ook de tweede meest voorkomende vorm van kanker gediagnosticeerd bij kinderen, hoewel deze tumoren zich veel minder agressief gedragen dan die bij volwassenen. De conventionele behandeling van hersentumoren bestaat meestal uit chirurgie gevolgd door bestraling. Om succesvol te zijn, moet de chirurg de tumor volledig verwijderen alsmede proberen zo min mogelijk schade aan te richten aan de omringende gezonde gebieden van de hersenen. Helaas, volledige verwijdering van de tumor in de hersenen is technisch niet haalbaar vanwege de neiging van de tumor tot het binnendringen in gezond hersenweefsel. Snijden in het gezonde weefsel kan resulteren in aanzienlijke schade aan de hersenen. In sommige situaties kunnen nieuwere chirurgische technieken zoals lasers worden beproefd. Meer geavanceerde vormen van lasertherapie omvatten het gebruik van photosensitizers, lichtgevoelige stoffen die de tumor dodende effecten van de laserbehandeling veel gerichter maken. Een aantal klinische studies hebben de therapeutische voordelen van photodynamic behandeling voor patiënten met gliomen reeds aangetoond.

Het oplichten van de kanker voor betere behandeling

Is het haalbaar voor de chirurg om daadwerkelijk te zien wat hij of zij aan het doen is wanneer hij probeert om een ​​hersentumor te verwijderen, en de tumor bovendien duidelijk te onderscheiden van het omringende, gezonde hersenweefsel? Het antwoord op deze vraag is een volmondig ja! De aanpak die bekend staat als fluorescence-guided surgery (FGS) (“fluorescentie geleide operatie”- FGS) maakt gebruik van een photosensitizer die het kwaadaardig weefsel tijdens de operatie doet “oplichten”. Het gebruik van fluorescentie helpt de chirurg de tumor te onderscheiden en aldus te voorkomen dat gezond hersenweefsel in het proces wordt beschadigd. Een vrij standaard voorbeeld van een FGS protocol maakt gebruik van de photosensitizer, 5-aminolevulinezuur, gevolgd door een blauw-violet licht behandeling. Met deze strategie zal het kankerweefsel rood of donker oranje opgloeien, terwijl het gezonde hersenweefsel een blauwige gloed heeft. Dit overduidelijke contrast in kleuren stelt de chirurg in staat om heel helder het kwaadaardige weefsel te zien en vervolgens te verwijderen, met een veel kleinere kans op het verwijderen of beschadigen van gezond weefsel. Als een tumor weefsel te moeilijk is om uit te snijden kan het dan wel worden behandeld met ofwel PDT of radiotherapie. Met deze innovatieve strategie kunnen chirurgen ook kleinere tumoren identificeren en verwijderen die anders worden gemist. Ze zien gemakkelijk clusters van kankercellen van slechts één tiende millimeter, dit in tegenstelling tot de gemiddelde minimale clustergrootte van 3 mm gebaseerd op huidige methoden van visuele en tastbare detectie. Sommige oncologen en radiologen menen dat Magnetic Resonance Imaging (MRI) een betrouwbare manier biedt om kleinere hersentumoren te detecteren. Weliswaar biedt MRI geleide neurochirurgie verbeterde vooruitzichten voor volledige uitsnijding van de tumor bij gevorderde glioom patiënten. Maar helaas, de kosten van het uitvoeren van MRI tijdens de operatie zijn zeer hoog. Onderzoek wijst uit dat FGS voor de behandeling van hersentumoren superieur is aan de MRI-strategie voor wat betreft zowel de kosten als de effectiviteit. Op deze website staan een aantal nieuwsartikelen over het onderwerp FGS in onze rubriek ‘Discoveries’. De ideale combinatie behandeling FGS is zeker een belangrijke stap in de goede richting. Toch is het nog steeds uitsluitend gebaseerd op een operatie om de klus te klaren en chirurgie blijft belangrijke beperkingen hebben – zoals het onvermogen om de fijnere infiltraties van kanker in het gezonde weefsel weg te snijden. Zoals we hierboven hebben opgemerkt, de volledige verwijdering van de tumor massa is de meest kritische voorspeller van overleving van patiënten met gevorderde hersentumoren. Een bijna 80% uitsnijding van de tumor kan de kans op overleving verlengen voor deze patiënten, maar zelfs dit doel is moeilijk te bereiken met FGS alleen. Een betere strategie kan zijn om FGS te combineren met Photo Dynamische Therapy (PDT). De fundamentele benadering omvat het grotendeels verwijderen van de tumor met FGS. Hierna maakt de neurochirurg gebruik van een laser in een glasvezel om het weefsel, dat is ingespoten met de photosensitizer te verlichten. Met de juiste laser dosis zullen eventuele resterende kankercellen in die weefsels “oplichten” en worden vernietigd. Een aantal klinische studies zijn begonnen met het nut van FGS afgewisseld met PDT behandelingen te evalueren. Sommige neurowetenschappers op het gebied van Photomedicine beweren dat deze geïntegreerde aanpak de grootste belofte biedt voor de behandeling van geavanceerde, terugkerende gevallen van hooggradige gliomen, de meest dodelijke van alle hersentumoren. In de toekomst zal het mogelijk zijn om een ​​laser glasvezel te steken door een klein gat in de schedel, geleid door MRI, om kleine tumoren alleen met PDT te behandelen.

Met licht de meest dodelijke hersentumoren overwinnen

Voor oncologen die hersenkanker behandelen is de nummer één uitdaging het “hooggraadige glioom”, beter bekend als glioblastoma multiform, oftewel GBM. Deze zeer agressieve vorm van hersenkanker komt steeds meer voor onder ouderen. Bijna de helft van alle gevallen doet zich voor bij mensen boven de 65 jaar, en de kans op overleving vermindert bij toenemende leeftijd. De gemiddelde overlevingsduur is slechts ongeveer een jaar. Volgens neurochirurg John Wolbers van het Erasmus Universitair Medisch Centrum in Rotterdam, heeft de innovatieve combinatie van FGS met PDT “de potentie om neurochirurgie te revolutionaliseren” [Chinese Journal of Cancer, januari 2014]. Dr. Wolbers suggereert dat de ideale aanpak van de meest agressieve gliomen een mix is van photodiagnose, photodynamische therapie (PDT) en neurochirurgie. Franse wetenschappers hebben onlangs gesuggereerd dat PDT de behoefte aan een doelgerichte behandeling met minimale bijwerkingen vervult.  Die tevens herhaling vermindert en de overleving verlengt, zoals gerapporteerd in het maart 2014 nummer van Cancer Treatment Reviews. Photoimmune Discoveries is gewijd aan het informeren van het publiek en de medische beroepsgroep over deze vormen van toonaangevende medische vooruitgang. Eén van de doelen is om veelbelovende behandelingen, zoals Bremachlorin®-PDT, te introduceren in de westerse wereld. Steun verder onderzoek door het kopen van The Medicine of Light  evenals ebooks uit de Photoimmune Discoveries eBook Series.