Hitte, of verhoogde lichaamstemperatuur, is een zeer oude manier om kanker te behandelen, en een aantal oncologen in Europa  beschouwen het tegenwoordig als de “vierde poot´ van de reguliere behandeling, of op zijn minst op één lijn met conventionele immunotherapie. Hyperthermie behandeling impliceert het verhogen van de temperatuur van het lichaam (en dus het tumorweefsel), meestal variërend van 40-43 °C.  Hyperthermie is geen geschikte stand-alone behandelingsoptie voor de meeste vormen van kanker. Bij hyperthermie behandelingen in combinatie met radiotherapie of chemotherapie is het klinisch effect wetenschappelijk aangetoond.

thermo
image-5994
Met bestraling wordt de warmte geconcentreerd in het gebied in en rond de tumor. Voor de verhitting van de tumor wordt microgolfstraling gebruikt, dezelfde straling als in een magnetron. Tegelijkertijd wordt de huid gekoeld met zakken water van 12 °C om brandplekken te voorkomen. Het principe wordt toegepast bij zowel oppervlakkige tumoren als bij diepe tumoren die zich meer dan vier centimeter onder de huid bevinden. De tumor wordt ongeveer een  uur verhit. Daarna volgt zo snel mogelijk bestraling of een chemokuur. Hyperthermie verbetert de effectiviteit van radiotherapie bij recidiverende borstkanker en kwaadaardige melanomen, en resulteert in een langere duur van leven voor verschillende groepen kankerpatiënten (bijvoorbeeld, glioblastoom, baarmoederhalskanker, hoofd en nek lymfe-knoop metastasen). Een experimentele behandeling is om in het gehele lichaam hyperthermie te gebruiken in combinatie met chemotherapie. Een andere veelbelovende toepassing van hyperthermie is de combinatie met Photodynamic Therapy ofwel PDT. Het basisprincipe is dat PDT verschillende immuuncellen activeert die extra actief worden tegen de kanker. Door hyperthermie komen er hitteschok eiwitten (met name HSP-70) vrij, welke het antikanker immuunsysteem in het lichaam activeren. Experimenteel bewijs geeft aan dat deze twee behandelingen elkaar versterken. Om de doeltreffendheid van PDT te vergroten zou hyperthermie kunnen worden gebruikt als aanvullende therapie gezien de verbeterde klinische resultaten bij patiënten met rectale tumoren , die beide behandelingen gelijktijdig hebben ondergaan.

Hyperthermie kan ook worden gezien als effectieve optie om met succes inoperabele tumoren chirurgisch te verwijderen. Het is mogelijk om bij recidiverende vormen van kanker een lage doses radiotherapie (bestraling) toe te passen, terwijl er in eerder stadium reeds hoge doses waren gebruikt, zonder toename van bijwerkingen. Meer recent is een nieuwe strategie ontwikkeld die de tumor van binnenuit met behulp van magnetische nanodeeltjes geconcentreerd in de tumorplaats verwarmt; een magnetisch veld wordt vervolgens op de tumor gericht om een hoge temperatuur (42-45 °C)  in de kern te bereiken.