Curing_stomach_cancer
image-5277
Deze afbeelding toont de succesvolle photodynamic behandeling van maagkanker met behulp van de photosensitizer Bremachlorin®. De studie werd in mei 2013 gepresenteerd door Dr. Vladimir Romanov op het 14e Wereld Congres van de International Photodynamic Association in Seoul Zuid-Korea. Tijdens de Seoul conferentie, rapporteerde Dr. Romanov over een aantal gevallen van maagkanker die de effectiviteit van Bremachlorin®-PDT aantoonden. Maagkanker is momenteel wereldwijd de tweede meest voorkomende oorzaak van overlijden aan kanker, waardoor het één van de meest dodelijke vormen van alle kankers is. Per jaar worden 830.000 nieuwe gevallen gediagnosticeerd. Tijdens de behandeling wordt Bremachlorin® per infuus ingebracht dat vervolgens selectief accumuleert in de maag tumor in 3 tot 7 uur. Bij de behandeling van de gehele maag met laser licht, veroorzaakt  Bremachlorin® reacties die zeer reactieve zuurstofmoleculen vrij laten; deze moleculen veroorzaken een volledig vernietiging van de tumor. Tegelijkertijd wordt het immuunsysteem op zodanige wijze geactiveerd dat metastasen, die elders voorkomen in het lichaam, geëlimineerd worden. Dr. Romanov’s onderzoeksteam heeft in totaal 80 patiënten met maagkanker zorgvuldig bestudeerd . De meeste van deze gevallen hadden een hoog risico op complicaties bij een operatie. Sommige patiënten hadden afgezien van een operatie, terwijl anderen geen andere optie meer hadden vanwege het vergevorderde stadium van de dodelijke ziekte. Bevindingen van Dr. Romanov’s Klinische Studie Over een periode van vijf jaar werden meerdere PDT behandelingen uitgevoerd op elke patiënt. Gedurende deze periode werd een biopsie twee keer in het eerste jaar uitgevoerd en daarna één keer per jaar voor de komende vier jaar. Het meest effectieve PDT behandelschema bleek drie sessies in het eerste jaar en twee sessies in alle daaropvolgende jaren. Elke patiënt reageerde wel op enigerlei wijze op de behandeling, waarbij ongeveer de helft van de groep (49%) een gedeeltelijke respons op de behandeling laat zien. Eén op de drie patiënten (35%) vertoonde een volledige respons op de behandeling, terwijl de meeste van de overige patiënten (15%) een stabilisatie van hun ziekte lieten zien. Over het geheel gezien een zeer gunstige uitkomst. Uit de gehele groep had 30 procent recidive van hun tumoren en werd herhaaldelijk behandeld, dit zonder ernstige bijwerkingen. Onder de patiënten met de meest vergevorderde vormen van kanker, waren er een paar in geslaagd om ten minste acht jaar te overleven ten tijde dat deze resultaten werden gemeld op het 14e Wereld Congres van de International Photodynamic Association. Zoals aangegeven door deze baanbrekende studie, biedt Bremachlorin-PDT een elegante en doeltreffende behandeling die veel patiënten in staat stelt hun maag en hun leven te redden. Het is een kwestie van tijd voordat PDT de traditionele methode vervangt van het uitsnijden van de volledige maag, een strategie die met bijkomend hoog risico op dodelijke afloop en die ernstig afbreuk doet aan iemands kwaliteit van leven. Bremachlorin® werd een geneesmiddel in Rusland in 2009. Eén van onze doelen is om deze en andere veelbelovende photosensitizers te introduceren als geneesmiddel in de westerse wereld. U kunt verder onderzoek steunen door het kopen van ons boek The Medicine of Light , en Ebooks van Photoimmune Discoveries.

Behandeling van maagkanker met Photodynamic Therapy, Casus 1.
stomach_cancer_01 stomach_cancer_02
1.  Voor Bremachlorin-PDT. Maagkanker is onzichtbaar voor het blote oog.  Hier lijkt het slechts een verdikte misvorming of verdikking van de maagwand. De behandeling begint met een infuus van Bremachlorin®, de photosensitizer die bij voorkeur ophoopt in de tumor. 2.  Licht Behandeling. Belichting van de maag resulteert in een krachtige reactie tussen licht, zuurstof en Bremachlorin®. De energie van het licht genereert zuurstof radicalen en veroorzaakt de vernietiging van de tumor.
stomach_cancer_03 stomach_cancer_04
3.  Na Bremachlorin-PDT.  Binnen 24 uur is tumor vernietiging duidelijk te zien als donker weefsel. Dit duidt op een vorm van necrose (celdood), voorwaarde om een antikanker immuunreactie te bewerkstelligen die dodelijke metastasen uitroeit. 4.  Complete verdwijning  6 weken na Bremachlorin-PDT. De tumor en het abnormale weefsel zijn volledig verdwenen en de maag is weer gezond.

 

Behandeling van maagkanker met Photodynamic Therapy, Casus 2.
image-5278
image-5279
1.  Voor Bremachlorin-PDT. Maagkanker is aanwezig op de door de pijlen aangewezen oppervlakten, onzichtbaar voor het blote oog.  (type IIB volgens het Japanse classificatiesysteem.) 2.  Licht Behandeling. Belichting van de maag resulteert in een krachtige reactie tussen licht, zuurstof en Bremachlorin®. De energie van het licht genereert zuurstofradicalen die de vernietiging van de tumor bewerkstelligen.
image-5280
image-5281
3.  Na Bremachlorin-PDT.  Binnen 24 uur is tumorvernietiging duidelijk te zien als donkerder weefsel. Dit duidt op een vorm van necrose (celdood), dit betekent een verhoogde potentie van het anti-kanker immuunsysteem om metastasen te elimineren. 4.  Complete verdwijning 1 jaar na Bremachlorin-PDT. De kanker is verdwenen en de maag blijkt zelfs gezonder dan voorheen.