De ideale kankerbehandeling richt zich niet alleen op de tumor, maar versterkt ook het anti-kanker immuunsysteem dat uitzaaiingen van de primaire tumor tracht te elimineren. Daarom ondersteunen wij de ontwikkeling van photodynamic immunotherapy die de kanker in het gehele lichaam aanpakt. Artsen die op het gebied van kankergeneeskunde actief zijn, worden zich steeds meer bewust van de rol van het immuunsysteem voor het elimineren van kanker. De ontwikkeling van nieuwe immunotherapie onderzoeksmethoden heeft veel aandacht gekregen de laatste jaren. Desondanks zijn grote vergevorderde tumoren niet met laserlicht alléén te behandelen. Daarom worden gecombineerde behandelmethoden onderzocht om vergevorderde kankers te bestrijden. Laserlicht is een goede ondersteuning van de therapie in combinatie met chirurgie en/of chemo.

Diagram-Immuno-PDT
image-5279
Beschrijving: Door Immuno-PDT worden de anti-kanker immuunsystemen geactiveerd om op specifieke wijze een effectieve respons tegen kanker te bewerkstelligen. PDT veroorzaakt dat tumoren antigenen vrij maken tijdens het afbraakproces (necrose). De dendritische cellen zijn in staat de tumor antigenen te vangen en vervolgens te laten migreren naar lymfeklieren, waar ze interactie hebben met T-cellen om een agressieve immuunrespons tegen de kanker te bewerkstelligen.

Toonaangevend Onderzoek aan de Universiteit Leiden

Onderzoekers aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) hebben getracht de beperkingen van immunotherapie te omzeilen door het combineren van Bremachlorin®-PDT met een vorm van actieve immunotherapie, beter bekend als “ tumor specifieke peptide vaccinatie”. Het specifieke vaccin, genaamd “TLR ligand conjugated peptide vaccin”, kan zich efficiënt richten op de dendritische cellen (die cruciaal zijn voor het waarschuwen van het anti-kanker afweersysteem) en leidt tot een veel sterkere T-cel immune aanval op de tumor. De LUMC onderzoekers zullen het komend jaar deze PDT-vaccinstrategie bij kankerpatiënten Fase 1 gaan testen in een klinische studie. Het doel is om Bremachlorin®-PDT te combineren met deze geconjugeerde peptiden om de activiteit van het immuunsysteem tegen de tumor te versterken. Bovendien zullen de onderzoekers Bremachlorin®-PDT combineren met een andere immunotherapie strategie: de zogenaamde “checkpoint blokkers”. Deze antilichamen kunnen bepaalde elementen van het immuunsysteem, genaamd checkpoints, blokkeren, die de immuun respons tegen de tumor beperken. Recente studies tonen aan dat deze gecombineerde benadering kan leiden tot interactieve anti-tumor effecten hetgeen aanzienlijke helende effecten hebben. In de loop van de therapie worden tumor-specifieke immune cellen gegenereerd die langdurige bescherming kunnen verlenen tegen de terugkeer van tumoren. Deze veelbelovende resultaten geven aan dat het vermogen van Bremachlorin®-PDT om de tumor te laten verdwijnen een belangrijke rol in kanker immunotherapie kan spelen. “PDT is een veelbelovende optie voor robuuste combinatie-therapie van geavanceerde kanker vanwege zijn vermogen zich te richten op tumoren en deze uit te roeien, zowel direct als indirect,” zegt Dr. Ferry Ossendorp, een van de belangrijkste onderzoekers van het LUMC klinisch onderzoek. “Samen met deze directe-aanval mogelijkheden, heeft PDT ook immunogeen effecten die het een unieke geschikte partner voor immunotherapie maken.”

Met licht dodelijke uitzaaiingen elimineren

Veel kankerpatiënten hebben zowel een bekende primaire tumor als “stille” of verborgen uitzaaiingen in organen of andere locaties in het lichaam. Deze uitzaaiingen worden verantwoordelijk geacht voor het uiteindelijke overlijden van patiënten.  Immuuntherapie is een van de meest veelbelovende methoden om deze uitzaaiingen te elimineren. Als de voorgestelde combinatie therapie leidt tot een krachtige anti-tumor immuun respons, zullen de LUMC onderzoekers vervolgens nagaan of het immuunsysteem uitzaaieingen in andere delen van het lichaam kan herkennen en elimineren. Tot slot, door het testen van een combinatie behandeling bij verschillende soorten van kanker, hoopt het LUMC onderzoeksteam waardevolle kennis op te doen over de toepasbaarheid van de therapie voor specifieke soorten tumoren. In samenwerking met onderzoekers van het Erasmus Universitair Medisch Centrum in Rotterdam, zal deze innovatieve benadering van PDT worden getest voor de behandeling van kwaadaardige melanomen, evenals tumoren van de borst, darm, baarmoederhals en hoofd en nek. Meer informatie over andere photoimmune therapeutische behandelingen die nuttig kunnen zijn bij het elimineren van uitzaaiingen.

Een gepatenteerde benadering van op licht gebaseerde Immunotherapie

Een nieuwe therapeutische strategie voor het verbeteren van de behandeling van kanker is de methode die bekend is als  Photoimmunotherapy®   (PIT). PIT omvat het gebruik van een photosensibilisator die wordt geoxideerd voordat deze toegediend wordt in het lichaam. Deze unieke strategie is ontwikkeld om het immuunsysteem beter in staat te stellen de kanker te herkennen en te elimineren. Door op deze wijze gebruik te maken van licht, herprogrammeert de PIT strategie de immuuncellen, zodat een veel sterkere anti-tumor respons wordt bewerkstelligd. Er is voorlopig bewijs dat het tumordodend vermogen van het lichaam sterk kan worden versterkt met deze behandeling. Je zou kunnen zeggen dat de PIT strategie het immuunsysteem nieuw leven inblaast, waardoor de therapeutische resultaten de meer traditionele vormen van immuun therapie overtreffen. Steun ons door het kopen van The Medicine of Light  evenals ebooks uit de Photoimmune Discoveries eBook Series.